Les 3.1: Vluchtinformatiegebied vs Verkeersleidingsgebied Copy

Al het luchtruim in Nederland valt onder de Amsterdam Flight Information Region, ofwel Amsterdam FIR. In Nederland is er één FIR maar in grotere landen is dit vaak opgedeeld in meerdere FIR’s. Binnen de FIR is het luchtruim ingedeeld in verschillende klassen, A t/m G. In klasse A zijn geen VFR vluchten toegestaan, tenzij je hier een ontheffing voor hebt gekregen. Luchtruim klasse G is vrij toegankelijk en hier is geen radioverbinding nodig. In je boek en op de VFR kaart kun je precies zien wat de klassen zijn en wat hiervan de vereisten zijn op onder andere het gebied van zicht, radiocontact en wat voor soort dienstverlening er wordt gegeven.

Qua dienstverlening kan er onderscheid worden gemaakt tussen drie verschillende diensten. Verkeersleiding, Vluchtinformatie en Alarmering. Waar alarmering en vluchtinformatie in principe in heel Nederland beschikbaar is, geldt dit niet voor luchtverkeersleiding. Bij verkeersleiding wordt aan het verkeer klaringen verstrekt teneinde het verkeer van elkaar de separeren en in goede banen te leiden. Bij vluchtinformatiediensten wordt informatie verstrekt over het weer, ander verkeer of om je er op te wijzen dat je wel heel erg in de buurt van gecontroleerd luchtruim komt. Tot slot is er de alarmering, bij een noodsituatie kan er op afstand worden geholpen en/of kunnen de juiste instanties worden ingelicht. 

Verkeersleidingsgebieden, ofwel gecontroleerd luchtruim, kan weer worden onderverdeeld in plaatselijke verkeersleidingsgebieden (CTR, Control Zone), naderingsverkeersleidingsgebieden (TMA, Terminal Control/Manoeuvring Area) en algemene verkeersleidingsgebieden (CTA, Control Area).

De CTR vind je rondom vliegvelden en strekt zich meestal verticaal uit vanaf het grondoppervlak, alhoewel dit niet altijd het geval is, kijk maar eens naar het gebied rondom schiphol waarbij het cilindervormige deel tot aan de grond rijkt en het rechthoekige deel start vanaf 1200 voet. Ietsje hoger en horizontaal breder uitgestrekt vind je de TMA’s, hier wordt het verkeer buiten de CTR’s in goede banen geleid. Daar weer boven vind je de CTA’s, deze beginnen op Flight Level 55 of hoger en hebben een bovengrens van flightlevel 195. Dit luchtruim heeft altijd klasse A en is dus niet toegankelijk voor VFR vluchten. Daarboven vind je weer de Upper control Areas (klasse C) maar die zijn niet relevant voor je PPL of LAPL brevet omdat je ook daar als burger geen VFR vluchten mag uitvoeren.

Vluchtinformatie kan zoals gezegd in elk type luchtruim worden verstrekt en aan al het verkeer dat hierom vraagt. In Nederland wordt dit gedaan door de Flight Information Centers Amsterdam Information en Dutch Mill info maar in het noord oostelijke puntje van het land Eelde Tower en in Zuid Limburg is dit Beek Tower.  Zij kunnen bijvoorbeeld informatie geven over verkeer dat bij je in de buurt vliegt, informatie over het weer of andere relevante informatie voor ene veilige uitvoering van de vlucht. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op hoe je contact maakt en onderhoudt met zo’n dienst.

0
    0
    Jouw theorie
    Je mandje is leegBekijk alle cursussen